Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | TayNinhTV

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | TayNinhTV

26/11/2023
Lượt xem: 466

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | TayNinhTV

#tintuc @TayNinhTVEnt @Truyền hình Tây Ninh Giải trí #tinnong24h#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11