Người cao tuổi Tân Châu phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng” | Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | TayNinhTV

Người cao tuổi Tân Châu phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng” | Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | TayNinhTV

15/05/2023
Lượt xem: 232

Người cao tuổi Tân Châu phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng” | Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | TayNinhTV
#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11