Cho ý kiến về dự thảo quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Cho ý kiến về dự thảo quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

25/11/2023
Lượt xem: 118