Chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh đối với việc việc giả danh cán bộ Quân đội để thực hiện hành vi lừa đảo | Hộp thư truyền hình | TayNinhTV

Chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh đối với việc việc giả danh cán bộ Quân đội để thực hiện hành vi lừa đảo | Hộp thư truyền hình | TayNinhTV

04/12/2023
Lượt xem: 88

Chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh đối với việc việc giả danh cán bộ Quân đội để thực hiện hành vi lừa đảo | Hộp thư truyền hình | TayNinhTV

#truyenhinhtayninh

#tayninhtv

#ttv11

----------------